Ocenění sboru

  

Počet vyznamenání a ocenění od roku 1945

  
 Počet
 Druh vyznamenání a ocenění 
80 
Čestné uznání SDH Šumperk - Temenice
48
Čestné uznání OSH Šumperk
19
Čestné uznání KV SPO Ostrava, KSH Olomouc
8
Čestné uznání ÚH ČMS Praha
6
Čestné uznání ONV - štáb CO okresu
3
Čestné uznání ONV - OIPO v Šumperku
33 
Medajle "Za příkladnou práci"
18 
Medajle "Za zásluhy"
4
Medaile "Za mimořádné zásluhy"
1
Medaile "Za zásluhy o výchovu" 
2
Titul "Zasloužilý hasič" 
2
Titul "Zasloužilý pracovník PO 3. stupně"
1
Titul "Zasloužilý pracovník PO ČSR"
5
Odznak "Nejlepší požárník"
3
Odznak "Nejlepší požárník útvaru"
1
Odznak "Nejlepší požárník ČSR"
1
Odznak "Za hrdinský čin"
29
Knižních odměn a diplomů od města Šumperk 
44
Odznak "Za socialistickou péči o techniku PO"
33 
Věrnostní medajle 
15
Odznak "Vzorný požárník 3. stupně"
5
Odznak "Vzorný požárník 2. stupně" 
2
Odznak "Vzorný požárník 1. stupně" 
1
Odznak "Vzorný hasič 3. stupně"
1
Odznak "Vzorný hasič 2. stupně"
1
Odznak "Vzorný hasič 1. stupně"
3
Odznak "Vzorný strojník"
1
Odznak "Rozhodčí PS a mládeže 2. stupně" 
1
Odznak "Rozhodčí PS a mládeže 1. stupně"
1
Odznak 3. výkonostní třída PS
7
Medaile "Za povodně 1997"
Medaile "Svatého Floriána" 
1
Medaile "Za mezinárodní spolupráci" 
Řád sv. Floriána 
10
Medajle ke 110. výročí založení dobrovolné PO
1
Odznak "Autorizovaný inženýr PO"
2
Odznak "Preventista 1. stupně"
1
Odznak "Hasič 1. stupně"
1
Odznak "Strojník"
1
Poděkování za spolupráci v civilní ochraně-OkÚ referát OO Šumperk
1
Poděkování za poskytnutou pomoc "Povodně 2002"-ministr vnitra ČR a generální ředitel HZS ČR
1
Pamětní list "Povodně 2002"-předseda vlády ČR 
1
Poděkování za poskytnout pomoc "Tornádo Litovel 2004"-hejtman Olomouckého kraje  
1
Stuha na prapor věnovaná ministrem vnitra 2008-ministr vnitra ČR 
1
Poděkování za poskytnutou pomoc "Povodně 2009"-hejtman Olomouckého kraje 
7
Cena města Šumperka za rok 2009 v kategorii Humanitární čin 
2
Cena Prof. MUDr. Viktora Dostála 2010 za vynikajíci práci s mládeží v SDH Šumperk - Temenice 
1
Děkovný list za součinnost u vyjímečného zásahu: požár v textilce SUMTEX s.r.o. - 2013 - ředitel územního odboru Šumperk, HZS Olomouckého kraje
1
Děkovný list za součinnost u taktického cvičení složek IZS - ČPAVEK 2014 - ředitel územního odboru Šumperk, HZS Olomouckého kraje