Historie sboru

Hasičský sbor v Temenici, tehdy v německém Hermesdorfu, vznikal v letech 1872 - 1873 a o jeho založení se nejvíce zasloužili Moric Karger, Josef Rotter, Georg Schmachtel, Alois Schubert a Josef Urban. Na zakládající schůzi byli pozváni všichni temeničtí občané a do řad hasičů se ihned závazně přihlásilo 52 mužů. Ještě v prvním roce fungování sboru se počet jeho členů rozšířil na 75 aktivních a 40 přispívajících. Obec Temenice vlastnila od roku 1760 dřevěnou stříkačku a později dřevěnou nádobu na hašení bez sacího potrubí. V roce 1878 byly obě tyto dřevěné stříkačky vyřazeny z provozu a sbor dostal k dispozici novou čtyřkolovou stříkačku na koňskou přípřež spolu s vozíkem na hadice. Nářadí a výzbroj byly rozdělené na několik míst, aby zásahy hasičů mohly být rychlé a účinné. V roce 1889 vybudovali hasiči zbrojnici ze staré jednotřídní školy, která stála uprostřed obce. V objektu byla umístěna čtyřkolová stříkačka, dar od Zemědělsko - lesnického spolku v Šumperku za likvidaci požáru, který v říjnu 1879 zničil devět usedlostí v Hradební ulici. V roce 1900 byla v Temenici postavena další zbrojnice a vodní nádrž. V červnu 1921 dostal Dobrovolný hasičský sbor v Temenici k užívání patnáctimetrovou cvičnou a sušící věž na hadice. Po dalších osmi letech byla na věž namontována siréna. Od založení sboru až do II. světové války pracoval kroužek pro pořádání zábav. Pořádaly se plesy, zahradní slavnosti, taneční zábavy a jiné kulturní akce. Výtěžek putoval na pořízení modernějšího hasičského vybavení, značné peníze také vynášely sbírky v obci. V roce 1934 vznikla při temenickém sboru záchranná služba, samaritáni, kteří byli občany i vedením obce velmi ceněni. Roku 1937 bylo pořízeno hasičské auto s přívěsem Austro - Daimler 20034. Během II. světové války byla v roce 1943 zřízena velká zbrojnice, kde byla umístěna dvě auta a výzbroj. Díky skutečnosti, že disponovali na tehdejší dobu velice modernímu vybavení mohli temeničtí hasiči s ohněm dost účinně bojovat.
Do roku 1945 zasahoval sbor u ohňů a povodní v Temenici ve 156 případech, v okruhu 15 kilometrů pak 185 krát. Po odsunu Němců z obce byl hasičský spolek znovu obnoven Janem Tomáškem a Robertem Krobotem. Během osvobozování Sovětskou armádou došlo k velkým ztrátám majetku sboru, ukradeny byly i automobily s příslušenstvím. Až v roce 1947 bylo pořízeno vojenské auto Horch a přestavěno pro potřeby hasičů. Přispěl na něj i místní národní výbor, ostatní vybavení členové sboru pořídili z vlastních peněz a výtěžků z kulturních akcí. První poválečný výbor pracoval ve složení Ludvík Sedlák, Jan Tomášek, Miroslav Jedlík, František Kuřitka, Jaroslav Hél, Robert Krobot a Miloš Kašpar. Členská základna se řadu let udržovala na počtu kolem 50 členů.
V roce 1948 zavinil čtyřletý chlapec požár zemědělské usedlosti Jana Héla. Vyhořela stodola, kůlna a chlév, obytnou část stavení se hasičům podařilo uchránit. Za rychlý a účinný zásah při požáru lesa v Rejcharticích dostal sbor Pochvalné uznání od okresního velitelství SNB v Šumperku. Další hořící les likvidovali temeničtí hasiči v dubnu 1951v Raškově a opět obdrželi čestné uznání. Zasahovali také u požáru ve Velamosu Sobotín nebo pivovaru v Šumperku. V roce 1953 zapálil blesk při bouřce rozhlednu na Háji a ani zde sbor z Temenice nechyběl.
Roku 1959 odstartovala spanilá jízda soutěžního družstva temenických hasičů dorostenců, která skončila až v červenci na celostátním finále v Bratislavě. Vladimír Beneš, Antonín Procházka, Robert Krobot ml., Alfréd Vejchoda, Jaroslav Ficnar, Zdeněk Valenta, Bořivoj Bartoš, Miroslav Petružela a Alfréd Kašpar všechny ostatní porazili a vybojovali titul Nejlepší družstvo ČSSR. Po příjezdu do Temenice na ně čekalo velkolepé uvítání. Na MNV, v Hasičském domě a v restauraci U zeleného stromu byly vyvěšeny vlajky a transparenty, za odměnu dostali dorostenci putovní standartu, plaketu a sochu letce od generálplukovníka Lomského z ministerstva obrany.
Automobil Horch byl v roce 1977 vyřazen z provozu, o rok dříve získal temenický sbor hasičské auto RTH-25. V těchto letech byla činnost hasičů velice bohatá, konaly se oslavy MDŽ, májové akce nebo i kuželkový turnaj. Proběhla dvě námětová cvičení přímo v obci i odborná školení. Členové sboru sbírali kovový šrot, sázeli stromky, chodili na brigády a prováděli pravidelné protipožární prohlídky v domech. Úspěšně také pokračovali v soutěžích v požárním sportu a to až do roku 1990. Povodeň s tragickými následky se prohnala Temenicí v červenci roku 1984. V zaplavené garáži v dolní části obce zemřeli na následky úrazu elektrickým proudem otec se synem. Novodobé dějny temenických hasičů se začali psát od sametové revoluce v roce 1989. 

Čerpáno z:
Josef Sobek Sbor dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice