Statistika zásahovosti od zařazení do kategorie JPO II

 

Název/Rok 
2002  
2003  
2004 
2005  
2006  
2007 
2008  
Počet zásahů celkem
31     
32
22
14
28 
35 
37
Z toho  Požáry
5
11
8
17 
27 
21 
           Živelní pohromy
1
0
1
           Dopravní nehody
0
0
0
Technická pomoc
o
dstranění nebezpečných stavů 
19
13
5
4
5
3
           Pohotovost  
5
8
5
2
4
           Planý poplach
1
0
2

 

Název/Rok 
2009  
2010  
2011 
2012  
2013  
2014 
2015  
Počet zásahů celkem
53     
40
44
40
44
60
50
Z toho  Požáry
21
23
24
21 
15 
23
18
           Živelní pohromy
4
0
0
0
           Dopravní nehody
2
1
2
Technická pomoc
odstranění nebezpečných stavů
 
25
14
16
17
29
37
32 
           Pohotovost  
0
1
0
0
           Planý poplach
1
1
3

  

Název/Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Počet zásahů celkem
45     
59
60
89 
101  
63 
80
Požáry
15
16
19
13
26 
13 
33
Epidemie, nákazy - Živelní pohromy
22  
33 
Dopravní nehody
2
3
Technická pomoc 
o
dstranění nebezpečných stavů
28
40
41
53
41 
38 
45 
Pohotovost  
0  
 
Planý poplach
0  
0