Lezecká skupina


          lezci.jpg

   Vznik lezecké skupiny u jednotky se datuje k březnu roku 2004. Všichni členové mají oprávnění pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a řídí se předpisy v podmínkách požární ochrany. První krůčky si hasiči – lezci  odbyli pod vedením zkušeného  instruktora Jiřho Augustynka, člena  Speleologické  záchranné služby Jeseník, se kterým i nadále spolupracují. Po založení působilo v družstvu 7 členů, nyní je aktivních 4 členů. Zpočátku se potýkali s nedostatečným materiálním zabezpečením, ale postupně získali jak potřebné vybavení, tak i nezbytná proškolení a odborný výcvik, který plánuje na každý měsíc vedoucí skupiny. Členové provádějí výcvik jak na různých typech konstrukcí (budovách, komínech, lanovkách apod.), tak i na skalách a v jeskyních, kde se věnují výhradně záchranářské oblasti. Práce těchto lidí není vůbec jednoduchá, protože vyžaduje velkou psychickou a fyzickou zdatnost.

 Složení:  

Vedoucí   

Roman Krupička  

                          

 

 

Členové

Jiří Vejchoda ml.

 

 

 

 

Jan Nimmerrichter

 

 

 

 

Lukáš Šenk