Speciální služby působící v jednotce

 

V souladu s ustanovením § 5 vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších změn a doplňků působí v jednotce následující speciální služby: 

Chemická služba:
udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou a dále poskytuje odbornou podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatel.
V podmínkách jednotky služba zajišťuje provozuschopnost a akceschopnost dýchacích přístrojů AUER a SATURN včetně záložních lahví a protichemických podtlakových obleků SUNIT IV.
Technik: Roman Krupička

Strojní služba:
udržuje provozuschopnost požární techniky a věcných prostředků požární ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství a hydraulických vyprošťovacích zařízení a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších obdobných zařízení.
V podmínkách jednotky služba zajišťuje provozuschopnost a akceschopnost CAS 16 MAN, CAS 32 T 815, DA FORD, přenosné motorové stříkačky, přívěsného vozíku, elektrocentrál, plovoucích motorových čerpadel, ponorných kalových čerpadel, motorových řetězových pil, rozbrušovacího nářadí, AKU mečové pily, lanového navijáku a vzduchového kompresoru.
Technici: František Hladík, Jaroslav Trapl, František Horák, Roman Krupička

Spojová služba:
udržuje v provozu linkové a radiové přenosové prostředky včetně zařízení systému varování a vyrozumění včetně jejich koncových zařízení a provádí dohled radiové sítě požární ochrany.
V podmínkách jednotky služba zajišťuje provozuschopnost a akceschopnost vozidlových a přenosných radiostanic, svolávacího systému včetně osobních pagerů, mobilních telefonů uložených v technice a pevné telefonní linky v hasičské zbrojnici.
Technik: Roman Krupička

Technická služba:
udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošťovacích zařízení bez motorového pohonu, prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pro činnost na vodní hladině.
V podmínkách jednotky služba udržuje provozuschopnost a akceschopnost požárních hadic, požárních armatur, přenosných svítilen včetně svítilen do přileb, osvětlovací soupravy, sypkých sorbentů, ručních vyprošťovacích zařízení, otvírače zamknutých dveří, brašen první pomoci, materiálu lezeckého družstva a materiálu pro činnost na vodě.
Technici: František Hladík, Jaroslav Trapl, František Horák, Roman Krupička