Plán školení, odborné přípravy a PVČ 2019

LEDEN
2. 1. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

12. 1. – Sobota
Opakované školení řidičů s vozidlem uplatňující právo předností jízdy – HZ Temenice
Provede a zabezpečí: odborná firma, velitel jednotky


ÚNOR
7. 2. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev   

23. 2. – Sobota
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách PO – teoretická a praktická část (sebe jištění, slanění, sebezáchrana slaněním – nouzové postupy, jištění další osoby, jištění a sebe jištění v záchranném koši).
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

Dle upřesnění
Lezecká skupina – praktický výcvik v terénu nebo na HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

BŘEZEN

1. až 3.3 – Pátek až Neděle
První část kurzu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
Provede a zabezpečí: Školicí středisko Tišnov HZS JmK, velitel jednotky 

6. 3. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

23.3. - Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky.
 ML BŘ JPO N1 - Nebezpečí fyzického vyčerpání.
 ML BŘ JPO N3 - Nebezpečí intoxikace.
 ML BŘ JPO N5 - Nebezpečí opaření.
 ML BŘ JPO N8 - Nebezpečí poleptání.
 ML BŘ JPO N9 - Nebezpečí popálení.
 Praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením).
 Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu.
 Použití osobních ochranných prostředků při zásahu.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

DUBEN
3. 4. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

6. a 7. 4. – Sobota a Neděle
Druhá část kurzu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
Provede a zabezpečí: Školicí středisko Tišnov HZS JmK, velitel jednotky

28.4. - Sobota

Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Opakované školení obsluhy ručních řetězových motorových pil.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Odborná příprava vybraných jednotek požární ochrany obcí se zaměřením na hašení požáru vrtulníkem
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky

Dle upřesnění
Základní školení pro obsluhovatele motorových pil a rozbrušovacích pil v podmínkách požární ochrany.
Provede a zabezpečí: ÚHS Jánské Koupele nebo odborná firma s akreditací MSMT ČR, velitel jednotky 

KVĚTEN
1. 5. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

18. 5. – Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice, Areál SDH Vikýřovice
 Úkoly hasiče na místě zásahu
 Signály pro dodávku vody

 Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží
 Výstup na nastavovacím žebříku a vytvoření útočného vedení „C“
 Vytvoření čerpacího stanoviště při dálkové dopravě vody
 Bojové rozvinutí požárního družstva
 Zdolávání překážkového běhu na 100 m
Provede a zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

ČERVEN
5. 6. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

22. 6. – Sobota
Zdravotnická příprava při dopravní nehodě (teoretická a praktická část) – HZ Temenice
 Jednání se zraněnými
 Manipulace se zraněnými
 Používání věcných prostředků první pomoci určených pro tyto účely
 Zásady velení
 Přístup a taktický postup vyproštění osob
 Bezpečnost práce na místě nehody
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

Dle upřesnění
Lezecká skupina – praktický výcvik v terénu nebo na HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

ČERVENEC
3. 7. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

SRPEN
7. 8. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

Dle upřesnění
Lezecká skupina – praktický výcvik v terénu nebo na HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

ZÁŘÍ
4. 9. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

7.9. - Sobota
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách PO – HZ Temenice
 Základy lanové techniky (uzly, kotevní body, vázání prostředků
 Sebezáchrana slaněním pomocí polohovacího pásu nebo slanění po hadici
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

13. a 14.9. – Pátek a Sobota
Základní kurz ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel I. část se zaměřením na základy zdravotnických znalostí při dopravních nehodách – Požární stanice Přerov
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK

ŘÍJEN
2. 10. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

11. až 13. 10. – Pátek až Neděle
Základní kurz ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel II. část – Požární stanice Šumperk
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

Dle upřesnění
Výcvik s dýchací technikou ve výbavě jednotky. Instrukčně metodické zaměstnání „Hašení požáru v uzavřených prostorách“ – Flashover kontejner nebo výcvik v klecovém polygonu popřípadě krytu s dýchacími přístroji – Požární stanice Prostějov-Hamry.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Prostějov

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede – zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ – velitel jednotky

LISTOPAD
6. 11. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

8. nebo 15. 11. – Pátek
Odborná příprava velitelů a velitelů družstev jednotek PO – Požární stanice Šumperk
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky

23.11. - Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Konspekt 1-2-08 – Pořizování záznamu, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
 Rozbory příčin vzniku požáru z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zajištění příčin požáru či k vyšetření trestého činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru
 Zásady součinnosti velitelů zásahu a vyšetřovatelů požáru na místě požáru a při předávání informací
 Úkoly jednotek požární ochrany na úseku ochrany obyvatelstva
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

Dle upřesnění
Lezecká skupina – přezkoušení a výcvik
Provede a zabezpečí: odborný instruktor a vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

PROSINEC
4. 12. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

14. 12. – Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Spojová služba v podmínkách PO
 ML BŘ JPO 5D – Dopravní nehoda vozidla na CNG a LPG
 ML BŘ JPO 6D – Vozidla s hybridním pohonem
 ML BŘ JPO 48P – Požára fotovoltaických systémů
 ML BŘ JPO 45P – Plynárenská zařízení
 ADR – Třídy nebezpečných věcí, Identifikační číslo nebezpečnosti, Kemler kód, Bezpečnostní značky
 Výstražné symboly chemických látek a přípravků
 Barevné značení tlakových lahví pro průmyslové a medicinální použití
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk


Mimo výše uvedené stěžejní akce budou po celý rok probíhat každou středu v týdnu v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. kondiční jízdy strojníků – řidičů a v čase od 20:00 hod. do 21:00 hod. porada jednotky s upřesněním úkolů na další týden.

Změny a doplňky v plánu jsou vyhrazeny v návaznosti na průběh výcvikového roku.

Pro akce týkající se odborného výcviku a preventivně výchovné činnosti bude vždy vypracována samostatná dokumentace pod názvem „Organizační zabezpečení výcviku“ nebo „Organizační zabezpečení preventivně výchovné akce“, která bude vedena v elektronické podobě pomocí elektronického systému spisové služby GINIS v souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Šumperk, Městské policie Šumperk a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Dokumentaci bude schvalovat starosta města nebo jiná pověřená osoba a o každém provedeném školení a výcviku bude proveden záznam dle přílohy č. 1.

 

Pavel Koutný, DiS.
velitel jednotky