Plán školení, odborné přípravy a PVČ 2018

LEDEN
3. 1. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

20. 1. – Sobota
Opakované školení řidičů s vozidlem uplatňující právo předností jízdy – HZ Temenice
Provede a zabezpečí: odborná firma, velitel jednotky


ÚNOR
7. 2. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev


24. 2. – Sobota
Zdravotnická první pomoc (teoretická a praktická část) – HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

Dle upřesnění
Lezecká skupina – praktický výcvik v terénu nebo na HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

BŘEZEN
7. 3. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

10.3. - Sobota 

Odborná příprava velitelů a velitelů družstev jednotek PO – Požární stanice Šumperk
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky

19. až 23.3. - Pondělí až Pátek

Základní odborná příprava nových členů JSDH města – ÚHŠ Jánské Koupele
Provede a zabezpečí: Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, velitel jednotky

23. a 24. 3. – Pátek a Sobota
Odborná příprava strojníků jednotek PO k prodloužení způsobilosti – Požární zbrojnice Bludov
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky

DUBEN

4. 4. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

28.4. - Sobota

Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky
 Nebezpečí fyzického vyčerpání
 Nebezpečí infekce
 Nebezpečí intoxikace
 Nebezpečí výbuchu
 Nebezpečí na železnici
 Nebezpečí výbuch výbušných látek a pyrotechnických směsí
 Praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením)
 Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
 Poskytování informací a zveřejňování záznamu z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Odborná příprava vybraných jednotek požární ochrany obcí se zaměřením na hašení požáru vrtulníkem
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky     

 
KVĚTEN
2. 5. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

20. 5. – Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice, Areál SDH Vikýřovice
 Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 Vystupování z vozidla
 Dopravní a útočná hadicová vedení
 Bojové rozvinutí požárního družstva
 Přívodní vedení savicemi 
Provede a zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

ČERVEN
6. 6. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

9. 6. – Sobota

Zdravotnická příprava při dopravní nehodě (teoretická a praktická část) – HZ Temenice
 Jednání se zraněnými
 Manipulace se zraněnými
 Používání věcných prostředků první pomoci určených pro tyto účely
 Zásady velení
 Přístup a taktický postup vyproštění osob
 Bezpečnost práce na místě nehody
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

ČERVENEC
4. 7. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

SRPEN

1. 8. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

ZÁŘÍ

1.9. - Sobota

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách PO – HZ Temenice
 Základy lanové techniky (uzly, kotevní body, vázání prostředků
 Sebezáchrana slaněním pomocí polohovacího pásu nebo slanění po hadici
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

5. 9. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

14. a 15.9. – Pátek a Sobota

Základní kurz ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel I. část se zaměřením na základy zdravotnických znalostí při dopravních nehodách – Požární stanice Olomouc
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK

Dle upřesnění
Na základě vzdělávacího programu MV-generálního ředitelství HZS ČR velitel jednotky vykoná opakovaný odborný výcvik Taktické řízení Z (velitelský kurz).
Provede a zabezpečí: Školící a výcvikové středisku PO MV-GŘ HZS ČR, velitel jednotk

ŘÍJEN
3. 10. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

5. 10. – Sobota

Základní kurz ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel II. část – Požární stanice Šumperk
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

19. a 20. 10. – Pátek a Sobota
Základní kurz ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel III. část včetně přezkoušení – Požární stanice Šumperk.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

Dle upřesnění
Výcvik s dýchací technikou ve výbavě jednotky. Instrukčně metodické zaměstnání „Hašení požáru v uzavřených prostorách“ – Flashover kontejner nebo výcvik v klecovém polygonu popřípadě krytu s dýchacími přístroji – Požární stanice Prostějov-Hamry.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Prostějov

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede – zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ – velitel jednotky

LISTOPAD
7. 11. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

24.11. - Sobota 

Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 16 a 17 DR 5
 ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 18 a 19 DR 5
 ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 11 a 12 DR 3
 ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvilk č. 16 DR 3
 Požáry a havárie otevřených technologických zařízení (ML BŘ JPO č. 23 kapitola P)
 Požáry skládek tuhých odpadů (ML BŘ JPO č. 26 kapitola P)
 Požáry HK v nadzemních nádržích (ML BŘ JPO č. 30 kapitola P)
 Požáry s přítomností TL s acetylénem (ML BŘ JPO č. 33 kapitola P)
 Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice (ML BŘ JPO č. 45 kapitola P)
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

Dle upřesnění
Lezecká skupina – přezkoušení a výcvik
Provede a zabezpečí: odborný instruktor a vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

PROSINEC
5. 12. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

8. 12. – Sobota

Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Spojová služba v podmínkách PO
 Dekontaminace a dekontaminační prostor (ML BŘ JPO č. 6 kapitola L)
 Dekontaminace zasahujících (ML BŘ JPO č. 7 kapitola L)
 Havárie ohrožující vody – ropné havárie (ML BŘ JPO č. 10 kapitola L)
 Norné stěny (ML BŘ JPO č. 11 kapitola L)
 Únik chlóru (ML BŘ JPO č. 16 kapitola L)
 Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech (ML BŘ JPO č. 3 kapitola S)
 Zásah na tažných železničních kolejových vozidlech (ML BŘ JPO č. 4 kapitola S)
 Zásah pod trakním vedením (ML BŘ JPO č. 5 kapitola S)
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk


Mimo výše uvedené stěžejní akce budou po celý rok probíhat každou středu v týdnu v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. kondiční jízdy strojníků – řidičů a v čase od 20:00 hod. do 21:00 hod. porada jednotky s upřesněním úkolů na další týden.

Změny a doplňky v plánu jsou vyhrazeny v návaznosti na průběh výcvikového roku.

Pro akce týkající se odborného výcviku a preventivně výchovné činnosti bude vždy vypracována samostatná dokumentace pod názvem „Organizační zabezpečení výcviku“ nebo „Organizační zabezpečení preventivně výchovné akce“, která bude vedena v elektronické podobě pomocí elektronického systému spisové služby GINIS v souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Šumperk, Městské policie Šumperk a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Dokumentaci bude schvalovat starosta města nebo jiná pověřená osoba a o každém provedeném školení a výcviku bude proveden záznam dle přílohy č. 1.

 

Pavel Koutný, DiS.
velitel jednotky