Propozice

P R O P O Z I C E
Šumperská liga T.F.A.

Soutěž je určena jen pro zdravotně a fyzicky způsobilé členy Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, příslušníky Hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnance Hasičských záchranných sborů podniků s platným osvědčením pro práci s dýchacím přístrojem.

1. Pořadatelem soutěže jsou:
SDH Loučná nad Desnou
SDH Šumperk – Temenice  
SDH Olšany

2. Místo, datum a hodina začátku soutěže:

Sbor dobrovolných hasičů Loučná n/Desnou 16.7. 2016 od 13:00 hod

Sbor dobrovolných hasiců Olšany Loučná n/Desnou 20.8. 2015 od 13:00 hod - místo konání je Ruda nad Moravou - u koupaliště

Sbor Dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice: Šumperk - Temenice - z technických důvodu zrušeno

3. Všeobecná ustanovení:
Prezentace závodníků: 11:30 – 12:00 hodin
Seznámení s disciplínami včetně přípravy na start:  12:00 – 13:00 hodin
Start soutěže: 13:00 hod

Podání přihlášek:
Do čtrnácti dnů před zahájením soutěže na níže uvedenou adresu nebo e-mail jedná se pouze o přihlášku orientační pro pořadatele. Do originál formuláře je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název organizace, za kterou bude závodit, a v které kategorii chce soutěžící startovat. Vyplněný formulář s podpisem velitele je třeba odevzdat při prezentaci v den závodu. 
Počet soutěžících je omezený na 40 účastníků.

Seznam adres k podání přihlášek.

Gustav Přidalík, Loučná n/Desnou, tel: 604 288 304,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Roman Krupička,  Šumperk, tel: 732 721 525,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vlastimil Beran, Olšany, tel: 734368037,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření:
Zdravotní službu v místě soutěže zajišťuje pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli vysílající organizace. Závodníci předloží u prezence „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář vyplní na místě). Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.

4. Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A. (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití kompletního dýchacího přístroje). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat postupně. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží T.F.A. (http://www.tfa-czech.cz/pravidla-soutezi-v-disciplinach-tfa/) s

s upřesněním dle Pravidel soutěže „Šumperská liga TFA“ (http://www.hasicisumperk.cz/umpersk-liga-tfa-mainmenu-90/pravidla):

 

Věkové kategorie soutěžících:
A – do 40 let
B – nad 40 let

 

Technické prostředky (zajišťuje pořadatel):
• 6x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,
• 2x hadice B 75 + 2x přepravka,
• hammerbox nebo kolejnice se závažím + kladivo,
• 1x bariéra pro požární sport,
• 1x max. 70kg figurína,
• 1 ks lešení + pracovní lano se závažím 25 kg,
• kovová překážka,
• 2 ks kanystr cca 25 kg.

 

Hodnocení poháru:
• do celkového hodnocení poháru se budou počítat umístění ze všech dílčích soutěží,
• do celkového hodnocení poháru budou zahrnuti všichni účastníci soutěže dle následujícího klíče:
1.místo 20 bodů,
• 2.místo 16 bodů,
• 3. místo 14 bodů,
• 4. místo 12 bodů,
• 5. místo 11 bodů,
• 6. místo 10 bodů,
• .........
• 15. místo a dále 1 bod,

• vítězem poháru se stává příslušník, zaměstnanec nebo člen, který má nejvyšší počet bodů,
• při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění,
• po slavnostním vyhlášení výsledků všech účastníků jednotlivých soutěží bude pořadatelem jen sděleno aktuální pořadí poháru,
• slavnostní vyhlášení výsledků jednoho nejlepšího v každé kategorii poháru bude provedeno vždy v poslední soutěži.  

 

Předpokládaný časový harmonogram soutěže:
• 11:30 - 12:00 hodin – prezence,
• 12:00 - 13:00 hodin - všichni závodníci se seznámí s tratí, upřesnění pravidel,
• 13:00 - start prvního soutěžícího,
• max. 30 minut po skončení závodů - vyhlášení výsledků.

Různé
• měření času – časomírou,
• informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině.

Plánek závodní tratě:

trat.jpg